νίων

νίων
νέω
swim
pres part act masc nom sg (doric)
νέω 1
swim
pres part act masc nom sg (epic doric)
νέω 2
spin
pres part act masc nom sg (doric)
νέω 3
heap
pres part act masc nom sg (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • νιῶν — νίζω wash the hands fut part act masc nom sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκοτοδινιῶν — σκοτοδινία dizziness fem gen pl σκοτοδῑνιῶν , σκοτοδινιάω suffer from dizziness pres part act masc voc sg σκοτοδῑνιῶν , σκοτοδινιάω suffer from dizziness pres part act neut nom/voc/acc sg σκοτοδῑνιῶν , σκοτοδινιάω suffer from dizziness pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντανίων — ἀντανί̱ων , ἀντί , ἀνά ἰόω become imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀντανί̱ων , ἀντί , ἀνά ἰόω become imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἀντᾱνίων , ἀντί ἀνέω pres part act masc nom sg (doric) ἀντᾱνίων , ἀντί ἀνιάω grieve imperf ind act 3rd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνίων — ἄνιος masc/fem/neut gen pl ἀ̱νίων , ἀνέω pres part act masc nom sg (doric) ἀ̱νίων , ἀνιάω grieve imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀ̱νίων , ἀνιάω grieve imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἀνιάω grieve imperf ind act 3rd pl (homeric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Τραχινίων — Τραχῑνίων , Τραχίνιος the people of T. fem gen pl Τραχῑνίων , Τραχίνιος the people of T. masc/neut gen pl Τρᾱχινίων , Τραχίς the people of T. fem gen pl Τρᾱχινίων , Τραχίς the people of T. masc/neut gen pl Τρᾱχινίων , Τραχίς the people of T …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ANIO sive ANIEN — ANIO, sive ANIEN vulgo Teverone, nobilis Italiae fluv. in montibus Trebianorum nascens, Tiburtinum agrum irrigans, ubi e sublimi in subiectam vallem magnô impetu delabens efficit catarractam, deinde per plana fluens tres nobiles lacus secum in… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • κρανίων — κράνος helmet neut gen pl (doric) κραίνω ṇ y fut part act masc nom sg (doric) κρᾱνίων , κρανίον upper part of the head neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μηνίων — μήνιον neut gen pl μη̱νίων , μῆνις wrath fem gen pl (epic doric ionic aeolic) μηνίω cherish wrath pres part act masc nom sg μηνί̱ων , μηνίω cherish wrath pres part act masc nom sg μηνιάω imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) μηνιάω imperf ind act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νεανιῶν — νεᾱνιῶν , νεανίης masc gen pl νεανίζω fut part act masc nom sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πανίων — Πᾱνίων , Πάνιον temple of Pan neut gen pl Πάνιος fem gen pl Πάνιος masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”